Contact

MASTER LÊ THÁI BÌNH – TRUYỀN NHÂN TRƯỜNG PHÁI THIỀN CỔ ĐÔNG A NHÀ TRẦN

 

Chuyên gia huấn luyện Thiền tại Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

Sứ mệnh cùng Thiền Việt nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.

Dốc sức phát triển và nhân rộng lòng nhân ái trong xã hội.

Đăng Ký Tư Vấn

Master Lê Thái Bình người sáng lập Thiền Việt